Activitate ITM Vâlcea: În luna martie s-au înregistrat 5 accidente de muncă

Activitate ITM Vâlcea în luna martie

În luna martie 2021 în Vâlcea au fost înregistrate 5 accidente de muncă, a căror urmare a fost incapacitate temporară de muncă.

Serviciul Control Relații de Muncă din cadrul Inspectoratului de Muncă Teritorial Vâlcea a efectuat 114 controale în luna martie. Astfel, au fost aplicate 27 sancţiuni contravenţionale, din care 11 avertismente şi 16 amenzi în valoare de peste 350 de mii de lei, potrivit ITM Vâlcea.

Mai mult, în timpul controalelor au fost identificate 17 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.

Conform ITM Vâlcea, principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost :

 • neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
 • netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
 • neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
 • nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.
 • neplata drepturilor salariale ;
 • neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal ;
 • neplata orelor suplimentare ;
 • neplata orelor de noapte;

În ceea ce privește Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă, au fost efectuate 85 de controale, fiind aplicate 284 sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, „3 amenzi în valoare de 19.500 lei şi 281 avertismente”, informeaz ITM Vâlcea.

„Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:

 • luarea măsurilor tehnice şi organizatorice, necesare pentru commbaterea răspândirii virusului SARS-COV2
 • asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
 • asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
 • evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
 • elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;
 • efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
 • dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
 • dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
 • s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de munca unde noxele depasesc valorile admise.
 • asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.” – ITM Vâlcea.

Stiri similare

Comment (0)

Discuta ca: