Amenzi de peste 129 de mii de lei date de inspectorii ITM Vâlcea. În septembrie s-a înregistrat un accident de muncă moral

Activitatea ITM Vâlcea în septembrie 2020

288 de sancțiuni și amenzi în valoare de 17.000 lei au fost aplicate în luna septembrie a anului 2020 de către Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă, în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Conform unui comunicat al Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea, în septembrie au fost înregistrate patru accidente cu incapacitate temporară de munca şi un accident mortal.

“Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:

- evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;

- elaborarea planului de prevenire şi protecţie;

- efectuarea controlului medical periodic;

- efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;

- dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;

- dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;

- asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;

- asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;

- s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de munca unde noxele depasesc valorile admise.

- asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.”, transmite inspectorul șef al ITM Vâlcea, Ion Tănăsoiu.

 

De asemenea, Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat 124 de controale în luna septembrie fiind aplicate amenzi în valoare de 112.800 lei, în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă

Conform ITM Vâlcea, în timpul controalelor au fost identificate 6 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.

Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost „neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic, neplata drepturilor salariale, neplata orelor suplimentare și a orelor de noapte”, confrom unui comunicat al ITM Vâlcea.

Stiri similare

Comment (0)

Discuta ca: