Activitate ITM Vâlcea: În luna iunie s-au înregistrat 3 accidente de muncă

Activitate ITM Vâlcea în luna iunie

 În iunie 2021 în Vâlcea au fost înregistrate 3 accidente de muncă, a căror urmare a fost incapacitate temporară de muncă.

Serviciul Control Relații de Muncă din cadrul Inspectoratului de Muncă Teritorial Vâlcea a efectuat 118 controale în luna iunie. Astfel, au fost aplicate 27 sancţiuni contravenţionale, din care 9 avertismente şi 18 amenzi în valoare de peste 330 de mii de lei, potrivit ITM Vâlcea. Mai mult, în timpul controalelor au fost identificate 16 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.

Conform ITM Vâlcea, principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost :

 • neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
 • netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
 • neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
 • nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.
 • neplata drepturilor salariale ;
 • neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal ;
 • neplata orelor suplimentare ;
 • neplata orelor de noapte;

În ceea ce privește Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă, au fost efectuate 49 de controale, fiind aplicate 190 sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, „ o amenză în valoare de 8.000 de lei şi 189 avertismente”, informează ITM Vâlcea.

„Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:

 • luarea măsurilor tehnice şi organizatorice, necesare pentru commbaterea răspândirii virusului SARS-COV2
 • asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
 • asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
 • evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
 • elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;
 • efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
 • dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
 • dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
 • s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de munca unde noxele depasesc valorile admise.
 • asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.” – ITM Vâlcea. 

Stiri similare

Comment (0)

Discuta ca: